Swimmy

Lionni, L. 1973. Random House Children’s Books.